BibJure 4.0

BibJure ble lansert første gang i 1991 og har utviklet seg fra å være et enkelt bibliotekarkiv i den første versjonen, til å bli et unikt system for informasjonsgjenfinning. BibJure 4 er bygget på Microsoft.NET rammeverket, som en WCF-tjeneste . BibJure Index, som er faginndelingen i BibJure er å anse som en standard for klassifisering av juridisk litteratur, og er blant annet blitt brukt i Norsk retstidenes register og i Norges lover.