BibJure Index

Programvaren gir deg tilgang til BibJure Index, som er faginndelingen i BibJure. Tidligere overbibliotekar ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo - Pål A. Bertnes, har hatt det faglige ansvaret for utarbeidelsen av BibJure Index.

BibJure Index har 31 hovedgrupper som er delt i mer enn 1 300 undernivåer. Brukeren kan selv definere i hvilken grad undernivåer ønskes benyttet, dvs. faginndelingens detaljgrad. Til de ulike nivåer i indexen er det knyttet totalt over 4 400 oppslagsord for å lette katalogiseringen og gjenfinningen av katalogisert materiale.

BibJure Index har vist seg velegnet til katalogisering av både bøker, tidsskrifter, dokumenter, lovhjemler og domsavsigelser. BibJure Index er tatt i bruk i registeret i Norges Lover, i registrene til Norsk Retstidende og Rettens Gang, registre for tidsskrifter og i flere bibliografier

BibJure Index har blitt en standard for klassifisering av juridisk litteratur.

Se BibJure Index her: