Hva inneholder BibJure 4.0?

BibJure leveres med en grunndatabase med over 35.000 juridiske litteraturreferanser. Grunndataene oppdateres kontinuerligt, og inneholder innførsler fra 1815 og frem til i dag. BibJure inneholder funksjoner og moduler som gjør at du kan holde orden på din litteratur, ved enkelt å kunne opprette ditt eget bibliotek basert på grunndataene. Gjennom vanlige søk på feks forfatter, tittel, lokasjon, utgivelsessted og år, ISBN-nr eller BibJure Index kan du enkelt finne igjen litteraturreferanser. BibJure brukes i dag av et stort antall advokatkontorer og juridiske avdelinger, samt dommerembeter og andre organisasjoner som jobber med juridiske spørsmål.

BibJure 4 erstatter BibJure 3- som ble utviklet på 90-tallet. BibJure 4 er lett gjenkjennelig for eksisterende brukere av BibJure 3. BibJure 4 har fått ny teknologisk plattform, basert på Microsoft.NET-rammerverket, samt et nyere og mer moderne grensesnitt. Programmet er flerspråklig (Engelsk og Norsk)

Det som gjør BibJure 4 mer unikt enn andre bibliotekssystemer, er mengden av grunndata, og historikken på denne. I tillegg til fagområdeindelingen BibJure Index.

BibJure 4 inneholder også et stort antall monografier, tidsskriftartikler, festskriftartikler og rapporter.

Enkel utlånsmodul gjør at du til enhver tid har oversikt over hvor viktig litteratur befinner seg.
Webgrensesnitt med direkte lenke til Nasjonalbibliotekets oppføring.

BibJure 4.0

  • Grunndatabase med over 35.000 juridiske referanser

  • Mulighet for å opprette eget bibliotek

  • Unike funksjoner for informasjonsgjenfinning

  • Utlånsmodul

  • Unik søkefunksjon

  • Webgrensesnitt med direkte lenke til Nasjonalbibliotekets oppføring

  • Flerspråklig program (Engelsk og Norsk)

  • BibJure Index

  • Ny teknologisk plattform

  • Utlånsmodul med strekkoder