BibJure Web

BibJure 4 Web er den webbaserte tjenesten til BibJure 4. I webapplikasjonen kan man enkelt søke frem litteratur i et miljø som mange vil kjenne seg igjen i. Det fasetterte søket gjør det enkelt å «drille» seg frem til det begrensede søkeresultat som er ønskelig. Terskelen for bruk av web er lav og tanken bak webapplikasjonen er at den skal tilgjengeliggjøres for alle i bedriften.

BibJure 4 Web er koblet mot samme database som BibJure 4 Client, du vil da vil få mulighet til å søke i alle 35.000 innførsler som er grunndata, samt alle innførsler i ditt eget bibliotek. Fra søkeresultatet vil du få en lenke direkte til Nasjonalbibliotekets innførsel av litteraturen, hvor du kan bla i den elektroniske utgaven av boken.

All administrasjon av innholdet foregår i BibJure 4 Client.

BibJure Web er enkel og intuitiv: